download (2)

Nama                               :  Mudrik Minanurrohman

Jenis Kelamin                :  Laki-Laki

Jabatan Fungsional     :  –

Pendidikan Tertinggi  :  S2

Status Ikatan Kerja       :  Dosen Tetap

Status Aktivitas             :  Aktif

Pendidikan

No.Perguruan TinggiGelar AkademikTanggal IjazahJenjang
1212003 Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya TasikmalayaS.Sos2016S1
2212003 Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM) Suryalaya TasikmalayaM.Ag2018S2

Riwayat Mengajar

No.SemesterKode Mata KuliahNama Mata KuliahKode KelasPerguruan Tinggi
1Genap 20220.2.IT. 014METODE PENGAJARAN TASAWUFASTAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
2Genap 20220.2.IT.025GERAKAN TAREKAT DI INDONESIAASTAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
3Genap 20220.2.IT.003TAFSIR AYAT-AYAT TASAWUFASTAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
4Genap 20220.2.IT.003TAFSIR AYAT-AYAT TASAWUFBSTAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
5Genap 2022OLD.PBA.228AKHLAK/TASAWUFASTAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
6Ganjil 20230.2.PTI.006USHUL FIKIH DAN FIKIHASTAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
7Ganjil 20230.2.IT.031PRAKTIK TASAWUF DALAM TAREKATASTAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
8Ganjil 20230.2.IT.047TASAWUF DAN GERAKAN SOSIAL-POLITIK-EKONOMIASTAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
9Ganjil 20230.2.IT.033SOSIOLOGI AGAMAASTAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
10Ganjil 20230.2.PTI.006USHUL FIKIH DAN FIKIHBSTAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
11Ganjil 20230.2.IT.033SOSIOLOGI AGAMABSTAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
12Genap 20230.2.IT.003TAFSIR AYAT-AYAT TASAWUFASTAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
13Genap 20230.2.IT.025GERAKAN TAREKAT DI INDONESIAASTAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
14Genap 20230.2.IT. 014METODE PENGAJARAN TASAWUFASTAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
15Genap 20230.2.IT. 014METODE PENGAJARAN TASAWUFBSTAI Sunan Pandanaran Yogyakarta