Luaran

Luaran

Karya Ilmiah Dosen dan Mahasiswa yang disitasi

Produk/Jasa Dosen dan Mahasiswa yang diadopsi oleh Masyarakat

Dr. Zunly Nadia, M.A., M.Hum.

Rifka Khoirun Nada, M.Pd. dan Tim PGMI Angkatan 2020

Ranu Nada Irfani, M.A.

Ranu Nada Irfani, M.A. dan Mahasiswa

Arif Mustofa, M.Pd.

Arif Mustofa, M.Pd.

Astri Nuryanti, Muhammad Ibnu Mubarok, Nur Mahmudah, Zedda Naufal Andika

Fatimah Azzahra, Mardliyah, Wafda Ghonia Khusnita, Rahma Sindy, Ulil Amri, Masrurotul Awwaliyah

Siti Nur Hidayah, Siti Yulaikah, Umi Hidayatul Amalia, Umi Nurul Hidayati

Siti Nur Rohmah, dkk

Produk/Jasa Dosen dan Mahasiswa yang ber-HKI atau Paten

Ranu Nada Irfani, M.A. dan
Shinta Amalia Kusumastuti

Ranu Nada Irfani, M.A.

Arif Mustofa, M.Pd.

Fan Naa Na Muhammad, M.Pd.

Fan Naa Na Muhammad, M.Pd., Ifa Mauliya Suryani, Oktaviayani, dkk